Zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny wchodzą następujące osoby:

Andrzej Fus – prezes

Wojciech Fus – wiceprezes

Waldemar Sawastynowicz – sekretarz

Sławomir Bryła – członek zarządu