Historia powstaniaHistoria powstania czyli kilka słów o nas…

Wiosną 2000 roku zawiązał się Komitet Renowacji Kościółka (na bazie  którego w roku 2004 powstało Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny), zaczęto wtedy gromadzić fundusze oraz materiały budowlane potrzebne do renowacji zabytkowego, XVII-wiecznego kościółka p/w Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie. Mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się do pomocy przy wszelkiego rodzaju pracach.

Kościółek po kasacie Akademii Zamojskiej utrzymywany był wyłącznym staraniem mieszkańców Bukowiny. Przetrwał w nienaruszonym stanie po dzień dzisiejszy.

Staraniem Przewodniczącego Komitetu Renowacji Kościółka, a obecnie Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny, który koordynował współpracę z Parafią i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków zdołano uratować ten drogocenny zabytek wraz z wyposażeniem, który przetrwał czasy, kiedy przechodziły przez te strony zarazy, kiedy ludność Bukowiny przeżywała najazdy i grabieże Tatarów, Kozaków, Szwedów, Węgrów Rakoczego następnie wojsk Austriackich, Ruskich, Ukraińskich i Niemieckich.

Głównym celem inicjatywy jest zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytkowego Kościółka – wspaniałego świadectwa dziedzictwa kulturowego i naszej pięknej lokalnej tradycji. Ocalony zabytek  jest i będzie cennym obiektem turystycznym i sakralnym dla przyszłych pokoleń. Społeczność poczuła, że sama może się zaopiekować tak wielkim dziedzictwem.

Młodzież jest dumna, że w naszej miejscowości funkcjonuje tak drogocenny zabytek, a pozostali mieszkańcy mogą nadal aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz rozwoju miejscowości.

Obecnie Stowarzyszenie skupia 30 członków. Aktywna działalność Stowarzyszenia daje wymierne korzyści. Stowarzyszenie w dalszym ciągu pozyskuje środki finansowe  na renowację kościółka, aktywnie włącza się w inicjatywy na rzecz rozwoju Bukowiny oraz integracji społecznej.