Archiwum autora: admin

Szanowni Państwo

Wierzymy, że wypowiedziane niegdyś hasło: „Bierzcie sprawy w swoje ręce”, przy zaangażowaniu pewnej grupy społeczeństwa dają wymierne korzyści dla dobra wspólnego. Prowadzona przez naszą organizację renowacja XVII-wiecznego, drewnianego, modrzewiowego kościółka, „niegdyś rektorskiego kościółka Akademii Zamoyskiej”, do którego społeczność naszej wsi jest bardzo przywiązana, zjednoczyła mieszkańców i pozwoliła podjąć inne inicjatywy społeczne na rzecz wsi. Podejmowane przez Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny inicjatywy na rzecz gospodarki, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami społecznymi pozwalają ożywić życie gospodarcze, kulturalne i oświatowe, a ludzie wywodzący się z naszej społeczności są dumni, że ich korzenie wywodzą się z wioski, nie tak dawno jeszcze krytej strzechą, która posiada blisko 500-letnią tradycję.

Andrzej Fus
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny